คนละครึ่งเฟส2 เพิ่มอีก 5 ล้านสิทธิ ได้คนละ 3,500 บาท เริ่มลงทะเบียน 16 ธ.ค.63 ตั้งแต่ 06.00 น. - 23.00 น. หรือจนกว่าจะครบ


#คนละครึ่งเฟส2 เพิ่มอีก 5 ล้านสิทธิ ได้คนละ 3,500 บาท เริ่มลงทะเบียน 16 ธ.ค.63 ตั้งแต่ 06.00 น. - 23.00 น. หรือจนกว่าจะครบ
.
?โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 แบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิเป็น 2 กลุ่ม
.
✅ผู้ได้รับสิทธิเดิม ไม่เกิน 10 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐ เพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค.64 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิที่มีอยู่เดิม 3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท (คนเดิมเพิ่มให้อีก 500 บาท) สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.64 (โดยจะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้ผู้ที่มีสิทธิในโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2)
.
✅ส่วนผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท สำหรับใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค.64 โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านคน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com หรือคลิ๊ก https://bit.ly/2IOEsGy ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.00 น. หรือจนกว่าจะครบ
.
?ซึ่งผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ได้ใหม่อีกด้วย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :