"ประเทศไทยน่าอยู่ ชาวต่างชาติสนใจมาลงทุน สร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชน"

"ประเทศไทยน่าอยู่ชาวต่างชาติสนใจมาลงทุนสร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชน"
- พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ จ.อุดรธานี 1 ธ.ค. 64คะแนนโหวต :