"20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส"
กกต.ชวนใช้สทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส"
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการ กกต. แถลงข่าวการจัดกิจกรรมและการเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ในกิจกรรมรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายกับกิจกรรม Big Day ยกเว้น 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด เตรียมรับมือไว้อย่างรัดกุมตามมาตรฐานศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินรณรงค์ ร่วมกับ ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ พิธีกร ดารา นักแสดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อเชิญชวนไปใรับช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กกต.ประชาสัมพันธ์ ให้เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรืหลักฐาน ที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ตลอดทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง


คะแนนโหวต :