จังหวัดอุดรธานีคัดกรองคนเข้าพื้นที่ทุกช่องทางทั้งเครื่องบิน รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ

จังหวัดอุดรธานี คัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดใครฉีดวัคซีนครบโดสตามประกาศจังหวัดเดินทางต่อได้ พร้อมร่วมกิจกรรมที่ส่วนราชการจัดขึ้น ส่วนผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องได้รับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ที่สถานีรถไฟอุดรธานี ซึ่งเป็นจุดคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดจัดให้มีการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี หลังเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว 1 พฤศจิกายน 2564 

            โดยประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามประกาศจังหวัด สามารถเดินทางเข้าออกและท่องเที่ยวในจังหวัดได้โดยไม่ต้องกักตัว พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องตรวจหาเชื้อยืนยัน เพื่อยกระดับการป้องกันและความคุมโรคโควิด -19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ สำหรับจุดคัดกรองที่สถานีรถไฟ เป็นความร่วมมือของ  ที่ทำการปกคองจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และรถไฟอุดรธานี โดยวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานีโดยรถไฟ 57 คน ฉีดวัคซีนครบโดส 42 คน ตรวจหาเชื้อด้วย ATK จำนวน 15 คน ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ 

            สำหรับจุดคัดกรองที่สนามบินซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี การท่าอากาศยานอุดรธานี ซึ่งมีเครื่องบินให้บริการวันละ 13 เที่ยวบิน มีประชาชนเดินทาง 1,393 คน ฉีดวัคซีนครบโดสตามประกาศจังหวัดผ่านการคัดกรอง 1,357 คน ตรวจ ATK 36 คน และที่สถานีขนส่งอุดรธานี ซึ่งมีขนส่งจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี บขส.อุดรธานี มีผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ 118 คน ผ่านเกณฑ์ฉีดวัคซีนครบโดส 107 คน  ตรวจ ATK 11 คน  ภาพรวมการตรวจคัดกรองระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2564 มีประชาชนเดินทางเข้าจังหวัดโดยเครื่องบินโดยสาร 10,225 คน ตรวจ ATK 228 คน ,โดยรถไฟ 506 คน ตรวจ ATK 104 คน 

            พบติดเชื้อ 1 คนส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และโดยสารสาธารณะ 783 คน ตรวจ ATK 144 คน ทั้งนี้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานีและท่องเที่ยวในจังหวัด ต้องได้รับการฉีดวัคซีน Astra  Zeneca 2 เข็ม ,ฉีดวัคซีน Astra Zeneca/J&J/Sputnik V อย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ,ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็น Sinovac และเข็มที่ 2 เป็น Astra Zeneca ไม่น้อยกว่า 14 วัน,ฉีดวัคซีน  Sinovac/Sinopharm/Pfizer/Moderna ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ,ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็น Astra Zeneca และเข็มที่ 2 เป็น Pfizer ,ผู้ป่วยโควิด-19 และรักษาหายแล้วไม่เกิน 3 เดือน มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ว่าไม่พบเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ,นักเรียนอายุ 12-18 ปี ได้รับวัคซีน Pfizer 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน 

เครดิต - ทีมข่าวส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :