เช็กเลย! เดือนหน้า ‘ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เงินเข้าเท่าไหร่
เช็กเลย! เดือนหน้า ‘ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เงินเข้าเท่าไหร่
มาตรการเยียวยา ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ’ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กระทรวงการคลัง จำนวน 54,506 ล้านบาท โดยมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3
ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564 รวมเป็น 500 บาท ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
งบเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564) รวมเป็น 500 บาทต่อคน ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
สำหรับกำหนดการจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ในแต่ละรายการ ดังนี้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ซื้อสินค้า วงเงิน 200 หรือ 300 บาท ได้สิทธิทุกเดือน
โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรได้รับเดือนละ 200 บาท ครม. เติมเงินให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท ผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน และธันวาคม กดเป็นเงินสดไม่ได้ นอกจากรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง
กลุ่มเปราะบาง ได้รับ 500 บาท
ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน
ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 55 บาท ได้ส่วนลด 3 เดือนต่อครั้ง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 กดเป็นเงินสดได้
เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับในวงเงิน 100 บาท และต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทเอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงกันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
เพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง)
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรุงไทย WELFARE CARD 170 170 น.ส. พรบับพัน เกิดสำเร็จ 2345 67890 123 มกราคม 2529 9310 0600 0000 0000 เซ็กวันเอินเข้า! เซ็กเลย! เดือนหน้า 'ผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ' เงินเข้าเท่าไหร่ เพจสำนักประซาสัมพันธ์เบต กรมประชาสัมพันธ์"
 
 

 คะแนนโหวต :