กรุงเทพฯ เมืองแห่งการ Workation เหมาะกับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก

กรุงเทพฯ เมืองแห่งการ Workation เหมาะกับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก
.
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เผยว่า กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมือง Workation เหมาะกับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก (The Best Citities for a Workation 2021)
.
เว็บไซต์ Holidu.co.uk ของประเทศอังกฤษ จัดอันดับ 150 เมือง สำหรับการทำงานและพักผ่อน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานและประสงค์จะพักผ่อนในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วย
.
ค่าเช่ารายเดือนของที่พัก
ค่าเครื่องดื่มหลังเลิกงาน
ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่แดดออกต่อวัน
ความเร็วของสัญญาณ Wifi
กิจกรรมที่น่าสนใจ
.
โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผลการรวมคะแนนปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 1 เมืองสำหรับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก
.
 สาเหตุที่กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก เนื่องมาจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ ตลาดน้ำ รวมถึง Street Food ประกอบประชาชนมีน้ำใจ สามารถพูดภาษาต่างประเทศและต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี รวมถึงอัตราค่าครองชีพยังถูกกว่าหลายประเทศ
.
เชื่อว่าหากสถานการณ์การโควิด-19 ดีขึ้น หรือภาครัฐมีการปรับมาตรการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญอีกครั้งคะแนนโหวต :