“พวงเพ็ชร” ชม “ไร่ทาม” กองทุนหมู่บ้านฯ เกรด A แนะสร้างจุดเด่น หา Soft Power ดึงรายได้เข้าชุมชน

“พวงเพ็ชร” ชม “ไร่ทาม” กองทุนหมู่บ้านฯ เกรด A แนะสร้างจุดเด่น หา Soft Power ดึงรายได้เข้าชุมชน

.

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) เวลา 14.00 น. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านไร่ทาม ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย พบปะคณะกรรมการกองทุนฯ และประชาชนในพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนฯ ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชน โดยมี นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เขต 4 นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วย

.

กองทุนหมู่บ้านไร่ทาม ได้รับรางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ประจำปี 2566 มีจำนวนสมาชิก 250 คน จาก 150 ครัวเรือน มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการและการจัดทำบัญชีกองทุนฯ นอกจากนี้ ทางกองทุนฯ ยังได้ทำโครงการเจาะบ่อบาดาล น้ำประปาชุมชน โครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ โครงการต่อยอดชุมชนน้ำประปาเดิม และโครงการสิ่งปลูกสร้างให้เช่า รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้นประมาณ 1,200,000 บาท

.

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนของกองทุนฯ ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชน เป็นไปตามเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ช่วยให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขับเคลื่อนงานผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่มีความใกล้ชิดประชาชน ในส่วนของรัฐบาล มีแนวทางพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ผ่านนโยบาย Soft Power จึงขอให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ช่วยกันคิด ว่าชุมชนเรามีจุดเด่นในด้านใด พัฒนาจุดนั้นเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเสริมศักยภาพ เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนได้


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar