นาง ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และผู้บริหารในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติหน้างานถ่ายทอดภารกิจการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี

(4 ธ.ค. 2566) นาง ทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และผู้บริหารในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ปฏิบัติหน้างานถ่ายทอดภารกิจการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี โดยในช่วยบ่ายได้ติดตามการประชาสัมพันธ์ภารกิจ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar