รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม จ.เลย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นประจำปี 2566 ที่สามารถดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม จ.เลย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นประจำปี 2566 ที่สามารถดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

.

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ประจำปี 2566 จังหวัดเลย โดยได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนฯ พบปะส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนฯ และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมกิจการภายในบริเวณที่ทำการกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม และการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน

.

โดยกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกกองทุนได้กู้ยืมเป็นจำนวนเงินกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงินออมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนได้รับการอนุมัติกู้ยืมเงินจำนวน 91 ราย โดยส่วนใหญ่เพื่อนำไปประกอบอาชีพการเกษตรและค้าขาย สร้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในชุมชน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอชื่นชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ พร้อมขอให้กองทุนฯ มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน อีกทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อน Soft Power ทั้ง 11 ด้าน โดยให้แต่ละครัวเรือนค้นหาบุคคลในครอบครัวที่มีความสามารถด้านต่างๆ เช่น ความสามารถด้านอาหาร เพื่อเข้ารับการฝึกฝนทักษะเป็นเชฟทำอาหาร เป็นต้น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar