รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในงานเปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมงาน

กระทรวงการต่างประเทศ มุ่งมั่นยกระดับงานบริการหนังสือเดินทางและการใช้นวัตกรรม โดยติดตั้งเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลที่ชื่นชอบบริการที่สะดวกรวดเร็ว ชอบทำอะไรด้วยตนเองผ่านจอ ตั้งแต่กรอกข้อมูล ถ่ายภาพใบหน้า พิมพ์ลายนิ้วมือ สแกนม่านตา และสแกน QR code จ่ายเงิน โดยระบบได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่าย มีคำอธิบายทุกขั้นตอนทั้งภาพและเสียง จากศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ที่มีศักยภาพในทุกด้าน ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดร บูรณาการความร่วมมือเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเข้าถึงประชาชน โดยกำหนดติดตั้งเครื่อง Kiosk เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยบริการนำร่องของกระทรวงการต่างประเทศแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำการมุ่งพัฒนางานบริการประชาชนตามนโยบายและคำขวัญ “การทูตเพื่อประชาชน” หลังจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการหนังสือเดินทางที่สำนักงานฯ อุดรธานี และมอบนโยบายแก่ทีมงาน โดยขอให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการส่งเสริมการค้าชายแดนและการดูแลผลประโยชน์ของคนไทย

ประชาชนสามารถใช้บริการเครื่อง Kiosk ได้ที่ กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (MBK Center), บางใหญ่ (Central Westgate), พัทยา (Central Pattaya), เชียงราย (Central Chiang Rai) ,สงขลา (อาคารส่งเสริมการท่องเที่ยว) และอุดรธานี (Central Udon) , โดยผู้ที่จะใช้บริการต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป, มีบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ), มีหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ไม่สูญหาย) และ มีแอปธนาคารที่สามารถสแกนจ่ายได้


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar