นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบรายงานความก้าวหน้าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ พร้อมส่งมอบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด จำนวน 1,030 ไร่ ใน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

(4 ธ.ค. 2566) นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบรายงานความก้าวหน้าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ พร้อมส่งมอบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด จำนวน 1,030 ไร่ ใน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี ให้แก่สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) ตามกำหนดกรอบระยะเวลาก่อน 6 เดือน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 และจะมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

ทั้งนี้ การขอใช้พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 นอกเหนือจากพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดแล้ว ยังต้องดำเนินการขออนุญาตกรมป่าไม้ ในการเข้าใช้พื้นที่ป่า ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ เหลือเพียงการออกใบอนุญาต พร้อมกับชำระเงินค่าบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าและค่าปลูกป่าทดแทน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar