นาย สมคิด เชื้อคง รองเลาขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นาย สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังบริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

(4 ธ.ค. 2566) นาย สมคิด เชื้อคง รองเลาขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นาย สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังบริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ ประมาณ 500 คน ที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยแกนนำชาวบ้านเป้นตัวแทนนำหนังสือข้อร้องเรียน 4 เรื่อง มายื่นต่อรองเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง อาทิ การขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ

และผู้ที่เดือดร้อนยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยที่ดินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโครงการฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดร

(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar