ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ในวันนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจราชการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันนี้(3 ธ.ค.2566) เวลา 17.00 น. ณ วัดอรัญญาวาส บ้านนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอเมืองจังหวัดเลย

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ในวันนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจราชการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

จากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและการรายงาน

สถานการณณ์ภัยแล้ง ทำให้เห็นถึงความพร้อมของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร จัดการน้ำ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar