ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย

วันนี้(3 ธ.ค.) เวลา 15.30 น. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอาคารและบ้านพักข้าราชการ สวท.เลย โดยมี รก.อปส.(นางสุดฤทัย เลิศเกษม) นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ได้บรรยายสรุป การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารและบ้านพักข้าราชการ ของ สวท.เลย แห่งใหม่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar