พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ณ วัดศรีสว่างดงเย็น ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

(3 ธ.ค. 2566) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ณ วัดศรีสว่างดงเย็น ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด ที่เรียกว่า “วังสะพุงโมเดล” (WANGSAPHUNG MODEL) ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.วังสะพุง มีผู้เสพที่มีอาการทางจิตจำนวนสูงมาก นำมาสู่การประกาศ “การแก้ไขปัญหายาเสพติด” เป็นวาระของอำเภอวังสะพุง บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เข้าร่วมแก้ไขปัญหาในทุกมิติอย่างเป็นเอกภาพ ดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ดึงความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เน้นหลักคิด “ ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟู และให้โอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar