รมว.ต่างประเทศ เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอล ที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

รมว.ต่างประเทศ เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอล ที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

(3 ธ.ค. 2566) นายเสกสรรค์ จูมพลหล้า นายอำเภอกุดจับ, นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ และชาวอำเภอกุดจับ ให้การต้อนรับ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล, นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล และคณะ ในโอกาสเยี่ยมให้กำลังใจ นายอนุชา อ่างแก้ว แรงงานไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอล และครอบครัว ที่บ้านพักอาศัย ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยมีการผูกข้อมือตามประเพณีชาวอีสาน ต้อนรับกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว พูดคุยให้กำลังใจ แสดงความห่วงใยสุขภาพทั้งกายและใจ พร้อมทบทวนสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบที่ประเทศอิสราเอล

โดยข้อมูลในระบบ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2566 มีแรงงานไทยชาวจังหวัดอุดรธานีไปทำงานที่อิสราเอล จำนวน 4,042 ราย ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว 1,382 ราย รวมผู้เสียชีวิต 11 ราย โดยมีแรงงานยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศแล้ว จำนวน 1,236 ราย ซึ่งจะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเดินทางกลับเนื่องจากภัยสงคราม จำนวน 15,000 บาท กรณีบาดเจ็บเนื่องจากภัยสงคราม จะได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 30,000 บาท กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 40,000 บาท ทั้งนี้ มีผู้แจ้งความประสงค์ขอกลับไปทำงาน จำนวน 594 ราย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar