นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันนี้ (3 ธันวาคม 2566) นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ มีประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง โดยแจ้งให้ทางจังหวัดทราบว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมบูรณาการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สนับสนุนน้ำดื่มในพื้นที่ขาดแคลน ส่วนประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งด่านตรวจจากเดิม 30 กิโลเมตรต่อ 1 ด่าน เป็น ไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตรต่อ 1 ด่าน เพื่อลดการจราจรติดขัด ประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเจ้าหนี้ที่ใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกาย ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ จนท.ตำรวจ สำรวจลูกหนี้ที่ขอรับความช่วยเหลือให้ครอบคลุม และประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.หนองบัวลำภู ในวันพรุ่งนี้ (4 ธันวาคม 2566 ) เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกพื้นที่ ตามนโยบาย "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส" โดยรัฐมนตรีได้แบ่งทีมลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (5 จังหวัด) เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แก่ ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร และการแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน อีกทั้งขอให้จังหวัดเลยขับเคลื่อนเรื่อง Soft Power ด้าน Festival หรือการจัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar