รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตรวจศูนย์แรกรับฯ และด่านตรวจคนหางาน จ.หนองคาย เพิ่มศักยภาพการให้บริการรองรับการนำเข้าแรงงานตาม MOU พร้อมกำชับป้องกันแรงงานผิดกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตรวจศูนย์แรกรับฯ และด่านตรวจคนหางาน จ.หนองคาย เพิ่มศักยภาพการให้บริการรองรับการนำเข้าแรงงานตาม MOU พร้อมกำชับป้องกันแรงงานผิดกฎหมาย

     วันนี้ (3 ธ.ค. 2566) เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัด “ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย  และด่านตรวจคนหางานหนองคาย” ณ ด่านพรมสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า การลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดหนองคายในครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีแรงงานสัญชาติลาวในระบบ MOU มาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้ประกอบการไทยเองก็มีความต้องการในการนำเข้าแรงงานลาวเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งในส่วนนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ยังได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับดูแลป้องกันปัญหาแรงงานผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเข้มงวดด้วย
        ในส่วนของการช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลนั้น กระทรวงแรงงานได้มีแผนช่วยเหลือ 3 ด้าน คือ แรงงานที่เดินทางกลับมาแล้วจะได้เงินช่วยเหลือทันที่ คนละ 15,000 บาท และดำเนินการของบช่วยเหลือเป็นงบกลาง อีกจำนวนคนละ 50,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว เหลือเพียงการหารือระหว่างกระทรวงเพื่อจัดสรรงบในการช่วยเหลือต่อไป สุดท้ายเป็นการช่วยเหลือในการพักชำระหนี้แก่แรงงานทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในวงเงิน 150,000 บาท ในห้ว#ครมสัญจรเศรษฐา 

#ครมสัญจรเศรษฐา #ครมสัญจรครั้งที่1 #พิพัฒน์รัชกิจประการ #หนองคาย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar