ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดเลย พร้อมทักทายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาต้อนรับ เพื่อตรวจราชการจังหวัดเลย

วันนี้ 3 ธ.ค. 2566 ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดเลย พร้อมทักทายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาต้อนรับ เพื่อตรวจราชการจังหวัดเลย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar