ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงศูนย์ราชการจังหวัดเลย เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ 3 ธ.ค. 2566 ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงศูนย์ราชการจังหวัดเลย เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar