พล.ต.อ พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดเเคลนน้ำหรือน้ำเค็ม ณ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่.7 ตำบล.นาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บ่ายวันนี้ (3 ธ.ค. 2566) พล.ต.อ พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดเเคลนน้ำหรือน้ำเค็ม ณ บ้านถ่อนใหญ่ หมู่.7 ตำบล.นาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการจัดหาแหล่งบาดาลระยะไกล จะช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม ของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาข่าอย่างยั่งยืน สำหรับข้อมูลบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่บ้านถ่อนใหญ่ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนทั้งสิ้น 4 บ่อ พี่น้องประชาชนสามารถได้ใช้น้ำได้ทั้งสิ้นจำนวน 263ครัวเรือน คลอบคลุมประชากร 773 คน ในพื้นที่บ้านถ่อนใหญ่ มีปริมาณการใช้น้ำตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน คิดเป็น 195,373 ลูกบาศก์เมตร บริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar