นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบาย สำหรับแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ตามลำแม่น้ำโขง

เช้าวันนี้ (3 ธ.ค. 2566) นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมมอบนโยบาย สำหรับแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ตามลำแม่น้ำโขง เน้นสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ลดปัญหายาเสพติด และภัยความมั่นคงภายใต้กรอบกฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักนิติธรรม ย้ำเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน คุมเข้มช่องทางผ่านเข้า – ออกชายแดนตามลำแม่น้ำโขง โดยมีพลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมกับคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนไทย – ลาว ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar