วันนี้ (3 ธค 66) เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น ตรวจและติดตามการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย (กุดป่อง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

วันนี้ (3 ธค 66) เวลา 09.30 น.นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ขอนแก่น ตรวจและติดตามการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย (กุดป่อง)  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย   และเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(ดร.พวงเพชร ชุนละเอียด) ที่จะมาติดตาม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักราชการ  พร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ้านกำเนิดเพชร ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar