มท.4 สั่ง ปภ.เตรียมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมผลิตน้ำดื่มให้ประชาชนทั่วประเทศ ช่วงหน้าแล้ง ฟรี!

มท.4 สั่ง ปภ.เตรียมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมผลิตน้ำดื่มให้ประชาชนทั่วประเทศ ช่วงหน้าแล้ง ฟรี!

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566, การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567, การป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน, การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมผลิตน้ำดื่มให้ประชาชนทั่วประเทศ ช่วงหน้าแล้ง ฟรี!

ทั้งนี้  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ จะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและติดตามการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ที่เทศบาลตำบลหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ในเวลาประมาณ 10.25 น.


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar