นางทัศนีย์ ผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ตรวจติดตามการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์บริการสื่อมวลชน (Press Center)

วันนี้ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ
ผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ตรวจติดตามการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์บริการสื่อมวลชน (Press Center) ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวทุกสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar