อัปเดตคะแนน เลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) เวลา 05.00 น. (15 พ.ค. 66)

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ

อัปเดตคะแนน เลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) เวลา 05.00 น. (15 พ.ค. 66)

จำนวนหน่วยที่นับแล้ว 95%
ก้าวไกล               151 ที่นั่ง
เพื่อไทย               141 ที่นั่ง
ภูมิใจไทย              70  ที่นั่ง
พลังประชารัฐ         40  ที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติ     36  ที่นั่ง

🗳 ท่านยังคงสามารถติดตามผลคะแนน เลือกตั้ง2566 จนกว่าจะมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการจาก กกต. ได้ที่ http://thaipbs.or.th/Election66Result


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar