ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ เวลา 04.15 น.

   

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ เวลา 04.15 น.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar