ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากมีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถติดต่อได้ที่หน่วยบริการตามนี้คะแนนโหวต :