เบอร์ติดต่อประสานงาน HI CI ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นคะแนนโหวต :