10 สายด่วนขอนแก่นเพื่อบริหารจัดการเตียง ในรูปแบบ (HI)และ (CI)

10 สายด่วนขอนแก่นเพื่อบริหารจัดการเตียง ในรูปแบบของการรับไว้รักษาที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI)และ แบบรับไว้รักษาในสถานที่รัฐจัดให้ในชุมชนหรือ Community Isolation (CI)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar