วัดมหาชัย จ.มหาสารคาม

อาจเป็นรูปภาพของ วัด และ ข้อความ

วัดมหาชัย เดิมเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วมกว่า 100 ปีมาแล้ว เป็นวัดที่อยู่คู่เมืองมหาสารคามมายาวนาน เป็นพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2408


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar