ประตูภูสิงห์ ตั้งอยู่ใน ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ประตูภูสิงห์ ตั้งอยู่ใน ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

เป็นบริเวณที่มีหินขนาดใหญ่สองก้อน ตั้งอยู่ริมหน้าผา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar