จุดชมวิวส้างร้อยบ่อ ภูสิงห์

อาจเป็นรูปภาพของ วัด และ ข้อความ

เป็นยอดหินสูง ผืนหน้าผาหินด้านบน ที่มีหลุมเล็ก หลุมใหญ่ สลับกัน
เป็นรายทางทั่วบริเวณ ด้านบนที่มีวิวทิวทัศน์ผืนป่า


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar