สิมไม้วัดเจริญทรงธรรม อยู่ที่ หมู่ 2 บ้านคูหาพัฒนา ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อาจเป็นรูปภาพของ วัด และ ข้อความ

สิมไม้วัดเจริญทรงธรรม อยู่ที่ หมู่ 2 บ้านคูหาพัฒนา ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


เป็นสิมที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง รูปร่างกะทัดรัด ขนาดกว้างและยาวไล่เลี่ยกัน หลังคาสูงโปร่งทำให้บรรยากาศภายในเย็นสบาย มีลวดลายแกะสลักไม้สวยงามทั้งบนหลังคาและหน้าจั่วที่แกะสลักเป็นรูปพญาครุฑ


นับเป็นศิลปะอันล้ำค่าที่ได้สรรสร้างมาจากภูมิปัญญาจนกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามประจำท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภูแห่งนี้ สำหรับใครที่ได้มาเยี่ยมเยือนถิ่นหนองบังลำภูแล้ว ก็อย่าลืมแวะมาชมความงามของสิมไม้วัดเจริญทรงธรรม สิมไม้วัดเจริญทรงธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านดอนปอ ตำบลหนองบัวใต้ เป็นสิมทึบแบบพื้นบ้านอีสานสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง รูปร่างกะทัดรัด ขนาดกว้างและยาวไล่เลี่ยกัน หลังคาสูงโปร่งทำให้บรรยากาศภายในเย็นสบาย ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงโถงสูงมีมุขหน้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูและบันไดทางขึ้นด้านหน้า บันไดก่ออิฐถือปูน หัวบันไดประดับด้วยปูนปั้นรูปพญานาค ส่วนหน้าบันประดับด้วยแผ่นไม้แกะสลักเป็นรูปครุฑและรังผึ้ง ผนังเป็นฝาไม้กระดานตามแนวนอน ผนังด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ 4 ช่อง ส่วนผนังด้านมีลักษณะเป็นหลังทึบ หลังคาทรงจั่วซ้อนกัน 2 ชั้น ประดับช่อฟ้าที่สร้างจากไม้แกะสลักรูปธาตุอีสานอยู่กึ่งกลางสันหลังคา เครื่องมุงหลังคาเดิมเป็นแป้นเกล็ดไม้ ปัจจุบันเป็นสังกะสี ภายในสิมประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ ชาวบ้านเรียกว่า"พระคีนอร์"โดยสิมไม้ดังกล่าวได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2489 ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสิมน้ำตั้งอยู่ในสระน้ำทางทิศตะวันออก ต่อมาราวปี พ.ศ. 2498 จึงย้ายไปตั้งบนบก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด โดยก่อสร้างส่วนฐานของสิมเป็นฐานก่อสร้างถือปูนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2502 สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้าเยี่ยมชมสิมไม้วัดเจริญทรงธรรมนั้น สามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยในช่วงเวลาระหว่าง 08.30-16.30 น. 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar