นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น พบปะพูดคุยกับ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์และขยายผลการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ ก่อนร่วมบันทึกเทปในรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

วันนี้ ( 2 มิถุนายน 65 ) นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่นพบปะพูดคุยกับ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์และขยายผลการดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะเข้าร่วมบันทึกเทปในรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ในประเด็นหลักสูตรการอาชีพสู้ โควิด-19


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :