ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 บรรยายพิเศษ"เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจในการตื่นตัวต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและช่องทางเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1"

            วันที่ 11 เมษายน 2565 ที่โรงแรมเดอะคอนวิเนียน ขอนแก่น ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 บรรยายพิเศษเรื่อง"การสร้างความรู้ความเข้าใจในการตื่นตัวต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและช่องทางเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1" โดยผู้เข้าอบรมเป็นเครือข่ายศูนย์ประสานงานต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนจากทั้ง 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 100 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ขอนแก่นร่วมกับศูนย์ประสานงานภาคเอกชนฯขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :