ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะที่เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลสงกรานต์

ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสใกล้เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อแสดงออกถึงมิตรไมตรีและความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 องค์กรที่เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกันมายาวนาน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar