ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักฯพบปะผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :