นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน พ.ศ.2565 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์” แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม และ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ขต 1 ร่วมกิจกรรม“พบผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1”เพื่อให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 มีศูนย์กลางระบบข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยมี นางชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร และผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ 
    โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นข่าวสารที่มีหลังพิงฝา เพราะเราเอามาจากเจ้าของหน่วยงาน อีกทั้งหากใครอยากจะเช็คข่าวปลอมให้มาที่ข่าวจริงประเทศไทย เพราะสื่อเปรียบเสมือนครูของสังคม การสื่อสารข้อมูลจึงต้องเป็นความจริง เชื่อถือ ในการสร้างเครือข่าย คือเพื่อน ที่จะช่วยกันทำงานแบบ ใกล้ชิด ผูกพันธ์ เต็มพื้นที่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar