นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะตรวจนิเทศงานและเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากร สวท.มหาสารคาม

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะผู้บริหาร สปข.1 ตรวจนิเทศงานเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
#PRD1
#สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar