นางทัศน์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1และเขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ เข้าพบนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมขับเคลื่อนบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด และสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี, ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1, ผอ.สวท.ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าพบท่านภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมขับเคลื่อนบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด และสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชน 

#PRD1
#PRD2
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar