ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 นำคณะเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

วันที่ 8 ก.พ. 2565 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 นำคณะเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยมีนางสมพร สมผดุง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุม และมีนายประทีป จูฑะศร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar