รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์หาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะมาสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือกันกับดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar