อบรมการใช้งานระบบติดตามการดำเนินงานโครงการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบ GISDA Portal

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร. พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดในการอบรมการใช้งานระบบติดตามการดำเนินงานโครงการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ด้วยระบบ GISDA Portal เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้และรู้จักกับเทคโนโลยี "ระบบ GISDA Portal" รวมไปถึงการใช้งานในระบบติดตามการดำเนินงานโครงการ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :