ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ มองอีสานผ่าน NBT และรายการโสข่าว

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ มองอีสานผ่าน NBT และรายการโสข่าว ที่ห้องส่งช่อง 11 ndt ทีวีอีสาน เพื่อบอกเล่าการขับเคลื่อนโครงการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เป็นการสร้างเครือข่าย ในระดับภูมิภาค ตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ในระดับภูมิภาคเป็นการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ เชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาลและข่าวจริง มีความถูกต้อง สู่ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง โดยจะจัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายขึ้นสองส่วน ส่วนแรก เป็นการจัดอบรมเครือข่ายจาก 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ซึ่งเป็น เครือข่ายหอกระจายข่าว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข วิทยุประชารัฐ และเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมอบรม ที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม ในช่วงบ่ายจะเป็นการ ลงพื้นที่ ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการตรวจติดตาม แนวทางการรับมือกับสถานการณ์โควิด เศรษฐกิจ ปากท้องในชุมชน ที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
       ส่วนอีกกิจกรรม ที่จะ จัดควบคู่กัน เป็นการดำเนินโครงการ โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่อีสานตอนบน จัดระหว่างวันที่ 9 -25 กุมภาพันธ์ 2565


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :