พบเครื่อข่ายกลุ่ม สหกรณ์จังหวัด

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 หารือความร่วมมือนายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นซื่งเป็นเครือข่ายที่มาร่วมรายการดีๆกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1วันนี้นำประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นมาร่วมรายการมองอีสานผ่าน NBT  กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผลิดพืชผักได้มาตรฐานที่ส่งเข้าห้างโลตัสผลผลิตปีที่ผ่านมามีรายได้เข้ากลุ่ม 14  ล้านบาท


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar