ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น สวัสดีปีใหม่ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ และคณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :