สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการสร้างสุข สะอาด สุขภาพดี (กิจกรรม 5 ส) ประจำปี 2565

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมโครงการสร้างสุข สะอาด สุขภาพดี (กิจกรรม 5 ส) ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สปข.1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรักและสามัคคี


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :