ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์)

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง และคณะ ในโอกาส เข้าสวัสดีปีใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายมายาวนาน 
        โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) ได้เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ว่า ในปี 2565 นี้ กฟผ.มีโครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด ที่เขื่อนอุบลรัตน์ ขนาด 24 เม๊กกะวัตต์ ใช้งานได้ในปี 2566 อีกโครงการคือการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าน้ำพองที่ใช้งานมากว่า30 ปีกำลังผลิต 650 เม๊กกะวัตต์ เริ่มก่อสร้างปี 2565 แล้วเสร็จในปี 2568 ทั้งนี้เพื่อเสริมระบบพลังงานหมุนเวียนรองรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนและรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ ในภาคอีสาน


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :