สปข.1 จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์” ทางออนไลน์

       สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์” ทางออนไลน์  เน้นต่อยอดผลิตรายการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผลิตรายการ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย”  ให้มีคุณภาพและน่าสนใจ 

เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2564  ดร.พรพิทักษ์ แม้นศริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์” ทางออนไลน์  โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผลิตรายการ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย”  ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สุขภาพ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดการเป็นอยู่ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน นำเสนอเป็นภาษาราชการ มีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งรายการ ความยาวไม่เกิน 30 นาที
 ผลการดำเนินงานรายการ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย” ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565  จึงเพิ่มวัน-เวลาออกอากาศ ทางโทรทัศน์ ช่อง NBT Northeast   จากทุกวันเสาร์ 20.20 น. เป็นทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.30-14.00 น ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม  2564 เป็นต้นไป  
เพื่อให้การผลิตรายการโทรทัศน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดอบรม “พัฒนาทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์” ทางออนไลน์  โดยประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “การผลิตชิ้นงาน และการตัดต่อทางโทรทัศน์”  หัวข้อ “การถ่ายภาพทางโทรทัศน์” และ หัวข้อ “การผลิตรายการทางโทรทัศน์”  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปภิณพิทย์  พัวโสพิศ และนายวรชิต กมลรัตน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :